Verleggingsinstructies:

Verleggingsinstructies PDF

 


Voorbereiding › 

› Werk steeds op een stabiele en vernagelbare ondergrond.

› In geval van renovatie hoeft de bestaande dakbedekking (bitumenleien of roofing) niet verwijderd te worden, deze kan gebruikt worden als passende onderlaag.

› In geval van een nieuw dak is het aangeraden om eerst een bitumineuze onderlaag te gebruiken. Gebruik hiervoor de Easy Shingle onderlaag.

Daken met een hellingsgraad lager dan 10° zijn niet geschikt voor Easy-Pan. Een dak van 10° komt overeen met een waarde (=A) van ± 18 cm per 100 cm dakhelling (=B). Voor daken met een lagere hellingsgraad dan < 10° raden wij het EasyGum EPDM concept (rubberdak) aan.

Easy-Pan hoe plaatsen

1 Bevestig eerst de windveren aan zijwaartse dakranden. Begin steeds onderaan en leg telkens aansluitend het volgende profiel er over.
Schroef ze vast langs de buitenkant van het dak, met telkens 1 schroef onderaan de windveer

Easy-Pan hoe plaatsen?

2 › Werk de andere zijwaartse dakranden af. Bevestig de windveren zo dat ze van de onderrand van het dak tot aan de krijtlijn gelijk verdeeld zijn. Zo hoeft er niets gesneden te worden. Schroef ze met EASY-Pan schroeven vast aan het onderdak ter hoogte van de overlappingen.

Easy-Pan hoe plaatsen?

3 › Teken een krijtlijn op circa 5 cm van de
nok. Deze lijn vormt de bovengrens van de laatste EASY-Pan rij -

Easy-Pan hoe plaatsen?

4 › Elke windveer is voorzien van een neutraal vlak van max. 7,5 cm. Zo wordt er over de gehele breedte van het dak een neutraal vlak van max. 2 x 7,5 cm (15 cm) gecreëerd, wat overeenkomt met de breedte van 1 dakpan. Hierdoor kunnen de EASY-Pan platen proportioneel over het dak verdeeld worden.

Easy-Pan hoe plaatsen?

5 › Verleg EASY-Pan platen telkens per volledige rij, aaneensluitend van links naar rechts. Begin hiervoor onderaan het dak. Verdeel gelijkmatig
de platen over de lengte en breedte van het dak.

Easy-Pan hoe plaatsen?

6 › Verdeel de onderste rij platen gelijkmatig tussen de windveren en bevestig aan de onderkant met twee
schroeven. Schroef telkens in de holte van de golf van de dakpan en dit ca. 2 cm onder de verticale rand.

Easy-Pan hoe plaatsen?

7 › Gebruik de volledige breedte van de plaat (5 dakpannen) en plaats de plaat telkens op de hiervoor voorziene kromming van de vorige plaat.

Easy-Pan hoe plaatsen?

8 › De laatste plaat kan, indien nodig, onder de voorlaatste plaat ingeschoven en bevestigd worden.

Easy-Pan hoe plaatsen?

9 › Plaats vervolgens de volgende rij op dezelfde manier. De bovenste rij dakpannen moet zich op ca. 5 cm van de nok bevinden zodat hier de nok nog geplaatst kan worden. Elke plaat moet bevestigd worden met de hiervoor voorziene schroeven, gebruikmakend van ongeveer 6 schroeven per plaat.

Easy-Pan hoe plaatsen?

10 › Sluit de eindes van de nok af met  nokaflsuitstukken. Plaats de V-vormige plaatjes aan de nok en schroef vast. Vouw de twee verticale bovenste delen in de richting van het dak.

Easy-Pan hoe plaatsen?

11 › Verdeel de nokstukken gelijkmatig over de lengte en bevestig ze op de uiteinden van beide kanten en bij elke
overlapping. 

Easy-Pan hoe plaatsen?

Gefeliciteerd! Uw EASY-Pan dak is klaar!!