Instrucțiuni de montaj:

PDF conținând instrucțiunile de montaj

 


Pregătirea lucrărilor › 

› Lucrați întotdeauna pe o structură suport solidă, sănătoasă și robustă

› În cazul lucrărilor de renovare, învelitoarea existentă (șindrilă sau membrane) nu trebuie îndepărtată, ea urmând a servi ca și substrat.

› În cazul construcțiilor noi, recomandăm folosirea unei membrane substrat (de exemplu o membrană pe armatură de fibră de sticlă tip V3 sau membrană strat de bază EASY.

Nu recomandăm folosirea EASY-PAN pe acoperișurile având o pantă mai mică de 10°.
O pantă de 10° corespunde unei ridicări (=A) de ± 18 cm pentru o lungime în planul învelitorii de 100 cm (= B).
Pentru acoperișurile cu pantă < 10° recomandăm folosirea membranelor de cauciuc EasyGum EPDM sau bituminoase Bardeauxroll. 

Easy-Pan Instrucțiuni de montaj

1 › Poziţionaţi bordurile de închidere fronton pe ambele părţi ale secţiunii de acoperiş. Începeţi montajul dinspre streaşină şi fixaţi prima bucată cu ajutorul unui şurub poziţionat în exterior pe partea de jos a profilului.

Easy-Pan Instrucțiuni de montaj

2 › Continuați fixarea bordurilor de închidere fronton pe ambele frontoane (ajustând gradul de suprapunere pe toată lungimea lor, vizând simetria și obținerea unui aspect estetic deosebit) și înșurubați-le în dreptul fiecărei suprapuneri.

Easy-Pan Instrucțiuni de montaj

3 › Cu ajutorul unei sfori de trasat cu praf de cretă trasași o linie orizontală la aprox. 5 cm față de cota superioară a acoperișului (axul coamei). Această linie va corespunde limitei superioare a ultimului rând de panouri.

Easy-Pan Instrucțiuni de montaj

4 › Fiecare bordură de închidere fronton este  prevăzută cu o zonă neutră de max. 7,5 cm dispusă în planul învelitorii. Ca rezultat, vom crea un spațiu neutru de max. 2 x 7,5 cm (15 cm), care corespunde lățimii unei ţigle. Acest spațiu este utilizat pentru a simplifica distribuția proporțională a panourilor.

Easy-Pan Instrucțiuni de montaj

5 › Lucrați întotdeauna urmând rânduri complete de la stânga la dreapta și de jos în sus. Distribuiți panourile uniform pe lățimea și înălţimea acoperișului.

Easy-Pan Instrucțiuni de montaj

6 › Poziționați simetric rândul inferior de panouri între bordurile de închidere fronton și înșurubați-le folosind câte două șuruburi. Înșurubați întotdeauna în partea inferioară a profilului țiglei la aprox. 2 cm sub cută.

Easy-Pan Instrucțiuni de montaj

7 › Utilizați lățimea totală a panoului (= 5 panouri) și suprapuneți peste zona de îmbinare a rândului anterior

Easy-Pan Instrucțiuni de montaj

8 › Dacă este necesară ajustarea pe înălţime, ultimul panou poate fi suprapus peste penultimul şi fixat în şuruburi.

Easy-Pan Instrucțiuni de montaj

9 › Aplicăm rândurile următoare urmând pașii indicați anterior. Ultimul rând de panouri trebuie poziționat la aprox. 5 cm de partea superioară a acoperișului (urmând linia de cretă trasată anterior) zonă ce urmează a fi acoperită de închiderea de coamă. Fiecare panou trebuie să fie fixat utilizând sistemul de fixare EASY, folosind cca. 6 șuruburi pe panou.

Easy-Pan Instrucțiuni de montaj

10 › Folosind piesa de închidere de coamă (tip V) acoperiți zona de intersecție a bordurilor de închidere fronton (pentru un aspect estetic deosebit recomandăm alinierea ei cu bordura de închidere de fronton și fixarea cu un șurub urmată de plierea capetelor înspre acoperiș.

Easy-Pan Instrucțiuni de montaj

11 › Poziționați închiderile de coamă simetric pe întreaga lungime de coamă urmată de fixarea în șuruburi la capete și în dreptul fiecărei suprapuneri.

Easy-Pan Instrucțiuni de montaj

Felicitări! Acoperișul dumneavoastră EASY-PAN este realizat și pregătit de exploatare!