GDPR - Regulamentul General privind Protecţía Datelor Personale - Dreptul de a obiecta

Dreptul la informare și dreptul de a accesa datele dvs. cu caracter personal

În orice moment, puteți solicita mai multe informații despre activitățile noastre de prelucrare și despre datele dvs. cu caracter personal pe care le păstrăm.

Dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete

Aveți dreptul să ne solicitați, fără întârzieri nejustificate, să rectificăm sau să completăm datele dvs. cu caracter personal care sunt inexacte sau incomplete.

Dreptul la ștergerea datelor dvs. cu caracter personal („dreptul de a fi uitat”)

Ne puteți solicita să ștergem (o parte din) datele dvs. cu caracter personal în următoarele situații:

dacă prelucrarea nu mai este necesară în vederea atingerii scopurilor pentru care le-am colectat sau le-am prelucrat în alt mod; sau

dacă prelucrarea s-a bazat pe consimțământul dvs. dar ați decis să retrageți acest consimțământ;

dacă aveți alte motive rezonabile de a vă opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal;

dacă am prelucra în mod ilegal datele dvs. cu caracter personal;

dacă datele dvs. cu caracter personal trebuie să fie șterse în baza unei obligații legale care ne este aplicabilă.

Vă rugăm să rețineți că, în anumite cazuri, este posibil să refuzăm ștergerea datelor dvs. cu caracter personal: (i) în vederea exercitării dreptului la libertatea de exprimare și de informare; (ii) în vederea respectării unei obligații legale; sau (iii) în vederea stabilirii, exercitării sau apărării unor revendicări legale.

Dreptul la restricționarea prelucrării

Ne puteți solicita să restricționăm (temporar) prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în următoarele situații:

dacă ați contestat exactitatea datelor dvs. cu caracter personal, pentru o perioadă suficientă care să ne permită să verificăm această exactitate; sau

dacă prelucrarea pare a fi ilegală și ne solicitați să restricționăm utilizarea datelor dvs. în loc să le ștergem; sau

dacă nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în vederea prelucrării, dar aveți nevoie de ele pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor revendicări legale; sau

pe perioada verificării, dacă motivele noastre legitime prevalează în cadrul unei obiecții. . 

Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal (în mod gratuit)

Informațiile referitoare la dreptul de a vă opune trebuie prezentate într-un mod explicit, clar și separat. 

În anumite circumstanțe, vă puteți opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, dacă o astfel de prelucrare are la bază „interesele noastre legitime”. Dacă suntem de acord, nu vom mai prelucra datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care avem motive legitime convingătoare pentru a face acest lucru sau a cazului în care o astfel de prelucrare este necesară.

Atunci când prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în scopuri de marketing direct, puteți oricând să vă opuneți prelucrării acestora sau să vă retrageți consimțământul. De asemenea, aveți dreptul să nu faceți obiectul unei creări de profiluri în scopuri de marketing direct.

Dreptul la portabilitatea datelor

În unele cazuri, aveți dreptul să primiți toate datele dvs. cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și prelucrabil automat, precum și dreptul să transmiteți aceste date unui alt operator de date. Acest drept se aplică:

în cazul în care prelucrarea are la bază consimțământul sau necesitatea executării unui contract; și

în cazul în care prelucrarea se efectuează prin mijloace automatizate.